1599565 [Converted].png

נשים משתפות

תמי לוי איסרליש

אליענה עוברת בית ספר אחרי בית ספר, קהילה אחרי קהילה, ומעבירה את הקורס על שיטת המודעות לפוריות לכל נערה ואשה

שני עמיחי רן

חיזרתי זמן רב אחרי אליענה, כלומר הקורס של אליענה.
למרות שספציפית חיזרתי אחרי הקורס שאליענה מעבירה, כי היא אישה עם קסם

מירית נגר

"הקורס עצמו, היה עבורי חוויה של חיבור, של קירבה, הכירות עם חלקים לא ידועים שהם חלק ממני"