top of page
Anchor 1
תמונה אפור3.jpg

FMA

שיטת המודעות לפוריות

שיטת המודעות לפוריות הינה שיטה מדעית, יישומית ופרקטית לזיהוי הימים סביב הביוץ.

היא מתבססת על מעקב טבלאי אחר חום השחר, השתנות צוואר הרחם וההפרשות הטבעיות לקראת ולאחר הביוץ.

היכולת לתחם ימים אלו מאפשרת מניעת הריון ללא הורמונים סינטטיים, תכנון הריון באופן טבעי,

תכנון מין היילוד, יכולת לצפות את מועד הווסת הבאה ועוד.

לימוד השיטה פותח צוהר אל הרבה מעבר לידע השימושי.

אני מזמינה אותך להעניק לעצמך מפגש מחודש עם רזי גופך, ללמוד לבטוח בגוף ולהכיר בחוכמתו.

bottom of page